Cooperation

Wszelkiego rodzaju pytania i propozycje dotyczące współpracy, proszę kierować na adres mailowy: charmeuse.fee@gmail.com.

If you have any questions concerning cooperation, please do not hesistate to contact me: charmeuse.fee@gmail.com.

Formy współpracy:
- współpraca barterowa;
- organizacja konkursu;
- posty sponsorowane;
- testowanie produktu / recenzja.

Cooperation's form:
- barter;
- contest;
- sponsored posts;
- product review.